Политика за приватност

Последен пат ревидирана во јуни 2021 година 

Herbalife ја почитува приватноста на секој поединец кој ги посетува нејзините веб-страници и ги користи нејзините услуги. Оваа политика за приватност („Политика“) ве информира во формат на често поставувани прашања за тоа како Herbalife ги користи вашите лични податоци и за правата што ги имате во врска со вашите лични податоци. Ако имате дополнителни прашања во врска со оваа Политика, може да не контактирате на privacy@herbalife.com.

Имајте предвид дека оваа Политика се однесува само на веб-страниците на Herbalife („Страници“) кои содржат линк кој упатува на оваа Политика.

Може да го идентификувате контролорот на Herbalife на вашите лични податоци во табелата на крајот од оваа Политика врз основа на земјата во која живеете. Контролорот на вашите лични податоци ги одредува целите и начините на обработка на личните податоци.

Исто така, имајте предвид дека производите на Herbalife се продаваат исклучиво преку наши независни членови („Членови“), кои исто така може да бидат контролори на вашите лични податоци. Треба да контактирате директно со нив за да го разберете нивниот начин на постапување во врска со податоците.

Често поставувани прашања (FAQ)

 • Кои се придобивките од собирањето на моите податоци од страна на Herbalife?
 • Кои податоци може да бидат собрани од Страниците?
 • Како Herbalife ќе ги собира и чува овие податоци?
 • Колку долго Herbalife ќе ги чува овие податоци?
 • Која е посветеноста на Herbalife кон приватноста на децата?
 • Што се колачиња?
 • Како се користат колачињата на оваа страна и какви податоци се собираат?
 • Како да ги оневозможам и овозможам колачињата? 
 • Кои се моите права во однос на моите лични податоци?
 • Што е со безбедноста на Интернет и на веб-страницата?
 • Може ли Herbalife да ја промени оваа Политика?
 • Како може да го идентификувам контролорот на Herbalife на моите лични податоци?


Кои се придобивките од собирањето на моите податоци од страна на Herbalife?

Преку своите веб-страници, Herbalife собира лични податоци за вас од различни причини:

    Да подготви и да изврши договор со вас, како што е:

 • да подготви и да склучи договор за членство со вас;
 • да го изврши договорот за членство, вклучително и пресметување на вашата заработка и заработката на другите членови, и одржување и доставување информации за вашата надолна или нагорна линија или показател на заработка (извештаи за заработка);
 • да обработува нарачки на производи;
 • да испорачува и да ги прима назад вратените производите и да управува со гаранциите; и
 • за целите на плаќање.

    Да ги исполниме нашите законски обврски, како што се:

 • за сметководствени и даночни цели; 
 • да спроведуваме активности за враќање на производот; и
 • да одговориме на барањата за информации од надлежни јавни тела и судски органи.

    За легитимни деловни цели на Herbalife, како што се:

 • да ги обезбедиме нашите услуги и да ги заштитиме интегритетот и безбедноста на нашите услуги;
 • да го подобриме корисничкото искуство на нашите веб-страници, правејќи ги подостапни и полесни за корисниците и создавајќи содржина која е посоодветна за вас;
 • да одговориме на барањата на членовите;
 • да ги спроведуваме нашите Услови за употреба, правилата на нашите членови и нашите права; и
 • да ви обезбедиме информации и рекламирање на нашите производи, услуги и специјални понуди преку Интернет.

Може да имате право да се спротивставите на одредена употреба на вашите лични податоци според важечкиот закон; но во овој случај, можеби нема да може целосно да имате корист од нашите производи и услуги.

    Врз основа на вашата согласност:

 • да примате посветени услуги, како што се примање пакети со информации;
 • да стапите во контакт со член на Herbalife за вовед во членството или да учествувате во настани и предизвици; 
 • за употреба на вашата е-пошта или телефонски број во врска со маркетинг на производите и услугите на Herbalife и сродните производи и услуги; и
 • употреба на одредени колачиња и слични технологии, како што се бара со закон.

Може да ја повлечете вашата согласност во секое време така што ќе не известите на е-поштата наведена подолу, со исклучување на рекламирањето преку е-пошта или СМС или со промена на поставките за приватност на вашиот пребарувач, како што е утврдено подолу. Ако ја повлечете согласноста, можеби нема да може целосно да ги уживате нашите производи и услуги. 

Кои податоци може да бидат собрани од Страниците?

Во Herbalife имаме намера да ви овозможиме што поголема контрола врз вашите лични податоци. Генерално, може да ги посетите Страниците без да ни кажете кој сте или да откриете какви било информации за вас. Сепак, ние собираме технички информации, како што се IP-адресата и информации за вашиот пребарувач, со цел да воспоставиме врска и да ја прикажеме нашата веб-страница. На пример, може да собереме податоци во врска со вашето движење низ веб-страницата или да ги запишеме опциите што сте ги избрале. Ова е вообичаена стандардна постапка за која било веб-страница на Интернет. Собраните информации не ве идентификуваат директно, но може да ни бидат корисни за маркетинг цели и подобрување на услугите што ги нудиме.

Меѓутоа, постојат моменти кога собираме податоци директно од вас, како што се вашето име и адреса; на пример, кога пополнувате формулар за да побарате информации во врска со производите на Herbalife или членството во Herbalife, или да воспоставите контакт со некој член или да учествувате во предизвик или наградна игра. Во тие ситуации, а доколку е потребно, може да ви обезбедиме дополнителни информации и опции за избор во врска со нашата намера за користење на вашите лични податоци. Исто така, ги собираме вашите преференции за комуникација, како на пример дали сакате или не сакате да добивате комерцијални пораки по е-пошта. 

За регистрирани членови, Herbalife собира податоци за производите кои ги купувате преку Интернет и податоци кои доброволно ги поставуваат членовите на Страниците, како што се нивните водечки и маркетинг напори. 

Можеби ќе добиеме дополнителни податоци за вас од јавни и комерцијално достапни извори и други трети страни. Ако пристапите до услуги на трети страни, како што се Facebook, Google или Twitter преку Страниците, за да се најавите на Страниците или да споделите информации за вашето искуство на Страниците со други, може да собереме податоци од ваквите услуги на овие трети страни.

Дел од содржината или функционалноста на Страниците се обезбедени од трети страни, како што се додатоците на Facebook и Twitter. Овие трети страни добиваат одредени податоци за вашата употреба на нашата веб-страница, вклучително и преку употреба на колачиња и слични технологии (видете го делот за колачиња подолу). Ве молиме консултирајте се на веб-страниците на овие трети страни за да разберете како ги користат вашите податоци.

Како Herbalife ќе ги собира и чува овие податоци?

Herbalife ги чува вашите лични податоци во централизирано складиште заедно со други податоци кои може да ги имаме за вас, доколку има такви. Ова ни овозможува да избегнеме дуплирање, подобро да управуваме со нашите информациски ресурси и да ви обезбедиме подобра услуга. Ние ги користиме овие податоци за целите споменати погоре и во согласност со вашиот избор.

Колку долго Herbalife ќе ги чува овие податоци?

Може да ги задржиме вашите податоци онолку колку што е потребно за целите за кои се собрани или како што потребно согласно закон, кое и да е подолго. Времетраењето за кое Herbalife ги чува вашите лични податоци зависи од целта за која се користат истите.

Herbalife ги чува вашите податоци во безбедна средина заштитена со комбинација на физички и технички мерки. Општата јавност нема пристап до овие податоци, освен до податоци кои доброволно ги давате во јавните заедници и форумите на Страниците или платформите на трети страни.

 • За да разберете како може да ги измените или ажурирате вашите зачувани податоци, погледнете го прашањето под наслов: „Кои се моите права во однос на моите лични податоци?“ 

Со кого Herbalife ги споделува моите лични податоци?

Соодветните лични податоци ќе бидат споделени со:

 • нејзините поврзани компании, и добавувачи, агенции и лиценцирани субјекти на која било од овие компании;
 • даватели на услуги кои работат за Herbalife, на пример, компании кои ни помагаат да ја развиваме нашата веб-страница и да ја чуваме безбедна и компании кои ни помагаат да го направиме рекламирањето посоодветно;
 • други компании со кои Herbalife има директно или индиректно договорено услуги за ваша корист, на пример, исполнување нарачки, доставување пакети, административни функции по е-пошта, обработка на плаќања со кредитни картички и обезбедување услуги за клиенти; 
 • одредени членови на Herbalife, вклучително и членови на Herbalife во вашиот нагорен извештај за заработка (на пример, извештаи за заработка [Lineage Reports]);
 • други страни како што е потребно согласно закон, или за усогласување со судска наредба, правна постапка или сличен правен или судски процес или арбитражна постапка, вклучително и откривање на овластени ревизори на трети страни или на државни органи, или за да се истражи или спречи измама; и 
 • други страни во контекст на деловна трансакција, како што се постапка на спојување, преземање или стечај.

Каде ќе се чуваат вашите лични податоци?

Herbalife работи во многу земји низ светот. За да си овозможиме да ви понудиме конзистентни услуги каде и да сте, управуваме со одредени функции на веб-страницата од една централна локација. Ова во моментов е во САД. Покрај тоа, членовите во вашата нагорна група може да бидат основани во САД или други земји. Не постои единствена група закони за заштита на податоците што ги покрива Европа, САД и другите делови на светот. Европските закони налагаат Herbalife да преземе чекори за да ги заштити вашите податоци кога ќе бидат пренесени во региони надвор од Европа. Тие чекори вклучуваат:

 • за меѓународни трансфери на други субјекти на Herbalife ширум светот, Herbalife се потпира на своите одредби од модел договори;
 • за меѓународни трансфери до даватели на услуги, заштитата зависи од засегнатиот давател на услуги и неговата локација и вклучува договори кои содржат одредби за заштита на податоците, како што е потребно согласно закон; и
 • за меѓународен трансфер, доколку има таков, на членови во вашата нагорна група, Herbalife се потпира на извршувањето на договорот за членство.

Која е посветеноста на Herbalife кон приватноста на децата?

Заштитата на приватноста на децата е важна. Во некои случаи, Herbalife може да собира лични податоци од малолетници. Herbalife добива согласност од родителот или законскиот старател на малолетникот, како што е потребно согласно важечкиот закон.

Што се колачиња?

Колаче е низа од текстуални информации кои веб-страницата ги пренесува во датотека за колачиња на пребарувачот на хард-дискот на вашиот компјутер, така што веб-страницата може да запамети кој сте. Колачињата може да помогнат веб-страницата да ја организира содржината побрзо да одговара на вашите интереси. Некои колачиња може да ни овозможат повторно да ги создадеме и да ги пуштиме корисничките сесии на нашите Страници. Повеќето големи веб-страниците користат колачиња.

Колачето обично го содржи името на доменот од каде потекнува колачето; „животниот век“ на колачето; и вредност, која обично е случајно генериран единствен број.

Зошто користиме колачиња? 

Herbalife користи различни видови колачиња за да исполни низа цели кои помагаат во заштита, обработка и подобрување на корисничкото искуство. Некои од овие колачиња се привремени и го напуштаат пребарувачот откако ќе ја затворите нашата страна. Некои од овие колачиња остануваат во вашиот пребарувач многу подолго (иако колку долго ќе останат ќе зависи од траењето на колачето). Трети страни, исто така, може да стават колачиња преку Страниците за да помогнат во целите. Видовите колачиња кои ги користиме го вклучуваат следново:

Колачиња за изведба

Тие се користат за следниве цели: 

 • да ни помогнат да го насочуваме сообраќајот меѓу серверите;
 • да разбереме колку брзо се вчитуваат функциите за корисниците;
 • да ги идентификуваме и решиме проблемите со корисничкото искуство и да ги подобриме активностите на веб-страниците;
 • да одговориме на барањата на членовите и да помогнеме да се обезбеди усогласеност со правилата на нашите членови; и
 • да го изброиме бројот на корисници на нашата страна. 

Колачиња за преференции

Тие се користат за следниве цели: 

 • да и овозможи на веб-страницата да обезбеди подобра функционалност и карактер;
 • да им овозможи на Страниците да запомнат информации кои го менуваат начинот на кој се однесува страницата или нејзиниот изглед;
 • да се пренесуваат информации преку страниците и да се избегне повторното внесување на информации; и
 • да ви се овозможи пристап до зачуваните информации во рамките на сесијата. 

Колачиња за аналитика

Тие се користат за следниве цели:

 • да составиме збирна статистика што ќе ни овозможи да ја подобриме структурата на нашата веб-страница;
 • да ни помогнат подобро да разбереме како луѓето комуницираат со својствата на веб-страницата и апликациите; и
 • да ни помогнат да утврдиме кои реклами за производи се најрелевантни.  

Колачиња за безбедност и проверка

Тие се користат за следниве цели: 

 • да се проверат корисниците и да се спречи лажно користење на податоците за најава;
 • да се заштитат корисничките податоци од неовластени страни;
 • да се обезбеди сигурност во корпите за купување или во трансакциите; и
 • да се спречи активност која ги прекршува нашите политики

Колачиња за таргетирање и рекламирање

Тие се користат за следниве цели: 

 • да ни дозволат да ја приспособиме содржината или рекламите да одговараат на вашите интереси или да избегнеме постојано прикажување на истите реклами;
 • да помогнат во мерење на перформансите на маркетинг кампањите; и
 • да се добие увид во тоа како луѓето ги користат нашите производи.

Веб-светилници 

Некои од нашите веб-страници може да содржат електронски слики познати како веб-светилници [Web Beacons] (понекогаш познати како проѕирни гифови) кои ни овозможуваат да ги изброиме корисниците кои ги посетиле овие страници. Веб-светилниците собираат само ограничени податоци кои вклучуваат број на колаче; време и датум на преглед на страницата; и опис на страницата на која се наоѓа веб-светилникот. Исто така може да имаме веб-светилници поставени од трети лица рекламатори. Овие светилници се користат само за следење на ефективноста на одредена кампања. 

Како да ги оневозможам и овозможам колачињата?

Објавивме центар за преференции околу колачињата што ќе ви овозможи да прифатите или одбиете колачињата на нашите Страници. Имајте предвид дека некои колачиња се задолжителни за целите на функционалност, безбедност или усогласеност на нашите страници и овие колачиња не може да бидат исклучени во центарот за преференции. Може да пристапите до нашиот центар за преференции на колачињата така што ќе ја посетите нашата страница за центарот на преференции.

Покрај тоа, имате можност да прифатите или одбиете колачиња со менување на поставките во вашиот пребарувач. Сепак, можеби нема да може да ги користите сите интерактивни елементи на нашата страница доколку одредени колачиња се оневозможени. Доколку сакате да бидете предупредени пред да прифатите колаче на вашиот хард-диск, подолу се дадени упатства за тоа: 

 • Поставки за колачиња во Internet Explorer
 • Поставки за колачиња во Firefox
 • Поставки за колачиња во Chrome
 • Поставки за колачиња во Safari web и iOS.

Бришење колачиња

Може лесно да ги избришете било кои колачиња кои биле инсталирани во папката за колачиња на вашиот пребарувач. На пример, ако користите Microsoft Windows Explorer: 

 • Отворете го „Windows Explorer“
 • Кликнете на копчето „Барај“ на лентата со алатки
 • Напишете „колаче“ во полето за пребарување за „Папки и датотеки“ 
 • Изберете „Мој компјутер“ во полето „Погледни“
 • Кликнете на „Пребарај сега“ 
 • Кликнете двапати на папките што се пронајдени 
 • „Изберете“ која било датотека за колачиња 
 • Кликнете на копчето „Избриши“ на тастатурата 

Ако не користите Microsoft Windows Explorer, тогаш треба да изберете „колачиња“ во функцијата „Помош“ за информации каде да ја пронајдете папката со колачиња.

Кои се моите права во однос на моите лични податоци?

Во зависност од применливиот закон, може да имате различни права во врска со вашите лични податоци, како што се право на пристап, исправка, ограничување, или приговор за обработка на вашите лични податоци (вклучително и обработка за директен маркетинг) и преносливост на друг контролор и бришење. Некои од нашите Страници ви дозволуваат да ги прегледате и ажурирате вашите лични податоци или да го откажете членството во услугата. Доколку оваа функција не е достапна, како и за помош во врска со други права во однос на лични податоци, контактирајте со локалната канцеларија за услуги на членовите на Herbalife, на https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Имајте предвид дека овие права подлежат на ограничувања утврдени во законот.

Доколку не сакате да добивате рекламирање по е-пошта или СМС, ќе ви се даде можност да се исклучите од комуникациите што ги добивате.

Доколку имате дополнителни прашања во врска со оваа Политика и нашите практики или ако имате поплаки во врска со користењето на вашите лични податоци од страна на Herbalife, контактирајте со нас на:

Data Protection Officer [Офицер за заштита на личните податоци] - ЕМЕА
Global Business Services Center Krakow
ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

 

За корисниците и членовите во Европската унија, ако имате загриженост во врска со собирањето и користењето на вашите лични податоци од страна на Herbalife, кои Herbalife не може да ги реши на начин задоволителен за вас, имате право да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган во вашата јурисдикција.

Што е со безбедноста на Интернет и на веб-страницата?

Интернетот не е безбеден систем и секогаш треба да бидете претпазливи во врска со информациите што ги објавувате онлајн. Личните податоци собрани од веб-страниците на Herbalife се чуваат во безбедни работни средини кои не се достапни за јавноста. Кога е потребно, личните податоци се шифрираат пред да ја извршите вашата трансакција, користејќи соодветна безбедна технологија.

Може ли Herbalife да ја промени оваа Политика?

Законите за приватност, упатствата и судската практика се менуваат постојано. Затоа Herbalife го задржува правото да ја менува оваа Политика одвреме-навреме. Препорачуваме периодично да ја посетувате нашата веб-страница за да бидете запознаени со најновата верзија на нашата Политика.

Како може да го идентификувам контролорот на Herbalife на моите лични податоци?

Може да го идентификувате субјектот Herbalife кој е контролор на вашите лични податоци преку табелата подолу врз основа на земјата во која живеете.

Ерменија 

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Австрија

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Азербејџан

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Белорусија

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus

Белгија

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Босна

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“) 

Бугарија

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska“)

Хрватска

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia”)

Кипар

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)

Република Чешка

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic („Herbalife Czech“)

Данска

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Естонија

LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. („Herbalife“)

Финска

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Франција

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Француска Полинезија

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Грузија

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Германија

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Гана

HERBALIFE GHANA LTD Number 12 UNA home, Airport City, Postal code GL126, Accra, Ghana

Грција

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Унгарија

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Исланд

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Ирска

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Израел

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Италија

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Казахстан

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan

Киргистан

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. („Herbalife“)

Летонија

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Либан

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)

Литванија

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Северна Македонија

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“), како што е претставуван од МСТ Интернешенел, д.о.о.е.л, бул. Илинден 103, локал 1, 1 000 Скопје, Северна Македонија

Малта

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Молдавија

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Монголија

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Холандија

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Норвешка

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Полска

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex - Gamma, 02-305 Warszawa

Португалија

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL

Романија

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Русија

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Србија

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”), as represented by MST International d.o.o., Milutina Milankovića 11 B, 11 070 Novi Beograd, Serbia

Република Словачка

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic („Herbalife Slovakia“)

Словенија

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“)

Јужна Африка (вклучувајќи ги Боцвана, Лесото, Намибија и Свазиленд)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa

Шпанија

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Шведска

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Швајцарија

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Турција

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Украина

 Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine

Обединето Кралство

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Обединето Кралство

Замбија

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia