Кои се несаканите ефекти од Herbalife?

Herbalife Nutrition користи состојки со највисок квалитет во целиот свет

Нема несакани ефекти поврзани со Herbalife производите. Несакани ефекти се ефекти директно предизвикани од одредена состојка, најчесто од лек или од медицински третман.

Тоа е различно од веќе постоечки фактори што може да предизвикаат потрошувачот да биде сензитивен, интолерантен, па дури и алергичен на одредена храна или состојки што често се користат во глобалното производство на храна, каде што спаѓаат и Herbalife производите.

Покрај тоа, може да земате лекови или други производи што влегуваат во интеракција со одредени состојки или храна. Од таа причина, ако не сте сигурни за вашите конкретни нутриционистички потреби, посоветувајте се со лекар.

 

Извор на содржина: https://www.herbalife.co.uk/faq/what-are-the-side-effects-of-herbalife/.