Дали е Herbalife безбеден?

Herbalife Nutrition исполнува највисоки стандарди за производство на секој пазар на кој работи

Да, сите Herbalife производи се безбедни. Сите Herbalife Nutrition производи се наменети за здрави возрасни лица и се безбедни кога се консумираат според упатството на етикетата. За поддршка на безбедноста на потрошувачите, препорачуваме секој потрошувач со одредено заболување или со ограничувања во однос на исхраната да се консултира со лекар пред да ги користи производите.

Сите наши производи се создадени согласно глобални и државни закони и закони на ЕУ за да бидеме сигурни дека се безбедни за здрави возрасни лица.

Дознајте повеќе за нутритивните корисни ефекти на Herbalife Nutrition производите.

Како да знам дека Herbalife Nutrition производите се безбедни за мене?

Прочитајте на кој начин Herbalife Nutrition ја тестира безбедноста на производите.

Herbalife Nutrition ги тестира сите производи и интерно и преку сертифицирани организации од трета страна за да потврди дека се во согласност со регулаторните препораки. Ги тестираме, ги ретестираме и потоа ги тестираме уште еднаш. Herbalife Nutrition користи сеопфатен глобален систем за надзор на безбедноста на производите по нивно пласирање на пазарот, што има назначено одговорни лица како претставници на фармаковигиланца кои собираат информации за несакани ефекти за кои се претпоставува дека се поврзани со одредени наши производи на над 90 пазари на кои работиме.

За да обезбедиме глобално разбирање и придржување до сите политики и процедури за безбедност за потрошувачите, Тимот за глобална безбедност на потрошувачите (GCS) обезбедува периодична обука за персоналот на Одделот за Членови на Herbalife Nutrition и за други лица кои може да добијат пријави за несакани ефекти.

Прочитајте повеќе за нашата посветеност на квалитет.

Нашиот тим за безбедност на потрошувачите

Тимот за глобална безбедност на потрошувачите е тим од медицински, здравствени професионалци и застапници на правата на потрошувачите чија мисија е да се погрижи Herbalife Nutrition да се придржува до највисоки стандарди за безбедност со цел да ги заштитат нашите потрошувачи на секој пазар во светот.

Нашата програма за безбедност која е водечка во индустријата користи напредна технологија и сеопфатни аналитички методи за надзор за да ни помогне повратните информации што ги добиваме од потрошувачите да ги претвориме во знаење.

Со ова потрошувачите имаат доверба бидејќи знаат дека сѐ што правиме е за да обезбедиме информирани искуства со користење на производите, едукативни алатки и материјали за безбедност во исхраната, протоколи за значително намалување на ризикот и, се разбира, да одржуваме добар пристап за влијанието на производите врз животната средина со тоа што се придржуваме до сите прописи за безбедност на потрошувачот на глобално ниво.

Извор на содржина: https://www.herbalife.co.uk/faq/is-herbalife-safe/