Каде може да купам Herbalife шејкови?

Купување Herbalife Nutrition производи

Herbalife шејковите и другите производи може да ги купите лично така што ќе исконтактирате некој од нашите независни дистрибутери (најдете независен дистрибутер во вашиот регион така што ќе го пополните нашиот формулар).  Нашиот бизнис модел за директна продажба значи дека Herbalife производите се продаваат исклучиво преку нашата мрежа од независни дистрибутери, а не во традиционални продавници за малопродажба.

Кога локален независен дистрибутер ќе ве исконтактира, тој ќе ви помогне да го почнете своето Herbalife патување. Ќе ви дава насоки, совети, препораки за производи и континуирано менторство.

 

Извор на содржина: https://www.herbalife.co.uk/faq/where-can-i-buy-herbalife-shakes/.