Дали е Herbalife безбеден да се користи при доење?

Млада мајка турка бебешка количка додека пешачи на отворено

Им се препорачува на доилките за сите промени во исхраната и земањето додатоци да поразговараат со лекар кој ќе утврди дали се соодветни за доилката врз основа на здравствениот статус, на потребите во однос на исхраната и на други ограничувања во исхраната за мајката и/или детето пред користење. 

Важно е да се знае дека нашите производи не се тестирани конкретно за да се докаже дека се безбедни да се користат во текот на бременост или при доење. Препорачуваме бремени жени или доилки да се консултираат со матичен лекар пред да користат додатоци во исхраната за да се утврди дали е соодветно да ги користат.

И покрај тоа што пред бременоста или доењето сте ги користеле Herbalife производите, ви препорачуваме да се консултирате со лекар. Ова е за да може лекарот да препорача правилни нутриенти за вашите конкретни потреби во однос на здравјето.

Ако вашиот матичен лекар или акушерка има прашања во врска со нашите состојки или производи, може да нѐ исконтактира директно на gcs@herbalife.com.

 

Извор на содржина: https://www.herbalife.co.uk/faq/is-herbalife-safe-to-use-whilst-breastfeeding/.